Nổ mìn đánh sập hầm vàng, liệu chặn được nạn 'vàng tặc'?

Nổ mìn đánh sập hầm vàng, liệu chặn được nạn 'vàng tặc'?

Tình trạng khai thác vàng trái phép tại một số huyện miền núi tỉnh Quảng Nam diễn ra nhức nhối nhiều năm...
Đánh sập 30 hầm khai thác vàng trái phép ở Đà Nẵng

Đánh sập 30 hầm khai thác vàng trái phép ở Đà Nẵng

Đà Nẵng: Tăng cường tuần tra giám sát, bảo vệ rừng nghiêm ngặt

Đà Nẵng: Tăng cường tuần tra giám sát, bảo vệ rừng nghiêm ngặt

Đánh sập 30 hầm vàng khai thác trái phép

Đánh sập 30 hầm vàng khai thác trái phép

Đà Nẵng tiếp tục đánh sập các hầm vàng trái phép ở rừng Cà Nhông

Đà Nẵng tiếp tục đánh sập các hầm vàng trái phép ở rừng Cà Nhông

Đà Nẵng: Bộ đội dùng thuốc nổ đánh sập 29 hầm vàng trái phép

Đà Nẵng: Bộ đội dùng thuốc nổ đánh sập 29 hầm vàng trái phép

Quân đội nổ mìn đánh sập gần 30 hầm vàng trái phép ở Đà Nẵng

Cận cảnh lực lượng chức năng dùng thuốc nổ đánh sập các hầm vàng trái phép tại Khe Đương và Cà Nhông

Cận cảnh lực lượng chức năng dùng thuốc nổ đánh sập các hầm vàng trái phép tại Khe Đương và Cà Nhông

Quân đội, Công an vào rừng đánh sập 29 hầm vàng bằng thuốc nổ

Quân đội, Công an vào rừng đánh sập 29 hầm vàng bằng thuốc nổ

Mục kích quân đội nổ mìn đánh sập hầm vàng trái phép tại Đà Nẵng

Đặt thuốc nổ đánh sập 29 hầm khai thác vàng trái phép ở Đà Nẵng

Đặt thuốc nổ đánh sập 29 hầm khai thác vàng trái phép ở Đà Nẵng

Đà Nẵng tổ chức truy quét 'vàng tặc' tại Khe Đương và Cà Nhông

Đà Nẵng tổ chức truy quét 'vàng tặc' tại Khe Đương và Cà Nhông

Đánh sập hàng chục hầm vàng trái phép ở Khe Đương và Cà Nhông

Đánh sập hàng chục hầm vàng trái phép ở Khe Đương và Cà Nhông

Đà Nẵng: Huy động quân đội đánh sập 29 hầm khai thác vàng trái phép

Đà Nẵng: Huy động quân đội đánh sập 29 hầm khai thác vàng trái phép

Đà Nẵng: Truy quét quy mô, phá hủy 29 hầm vàng trái phép

Đà Nẵng: Truy quét quy mô, phá hủy 29 hầm vàng trái phép

Đà Nẵng huy động lực lượng đánh sập 29 hầm vàng trái phép

Đà Nẵng huy động lực lượng đánh sập 29 hầm vàng trái phép

Dùng thuốc nổ phá 29 hầm khai thác vàng trái phép

Dùng thuốc nổ phá 29 hầm khai thác vàng trái phép

Đà Nẵng sử dụng thuốc nổ đánh sập các hầm khai thác vàng trái phép

Đà Nẵng sử dụng thuốc nổ đánh sập các hầm khai thác vàng trái phép

Đà Nẵng đánh sập 29 hầm vàng trái phép

Đà Nẵng đánh sập 29 hầm vàng trái phép

Đà Nẵng đánh sập các hầm khai thác vàng trái phép

Đà Nẵng đánh sập các hầm khai thác vàng trái phép

Huy động quân đội 'truy lùng' các hầm khai thác vàng trái phép ở Đà Nẵng

Huy động quân đội 'truy lùng' các hầm khai thác vàng trái phép ở Đà Nẵng

Đà Nẵng: Huy động hơn 100 người đánh sập 29 hầm vàng trái phép

Đà Nẵng: Huy động hơn 100 người đánh sập 29 hầm vàng trái phép

Huy động quân đội đánh sập 29 hầm khai thác vàng trái phép ở Đà Nẵng

Huy động quân đội đánh sập 29 hầm khai thác vàng trái phép ở Đà Nẵng

Đà Nẵng triển khai lực lượng đánh sập các hầm khai thác vàng trái phép

Đà Nẵng triển khai lực lượng đánh sập các hầm khai thác vàng trái phép

Triển khai đánh sập các hầm khai thác vàng trái phép khu vực vùng núi

Triển khai đánh sập các hầm khai thác vàng trái phép khu vực vùng núi

Đà Nẵng huy động quân đội đánh sập 29 hầm vàng trái phép

Đà Nẵng huy động quân đội đánh sập 29 hầm vàng trái phép

Sử dụng chó nghiệp vụ kiểm tra hiện trường trước khi đánh sập các hầm vàng trái phép trong vườn quốc gia Sông Thanh

Sử dụng chó nghiệp vụ kiểm tra hiện trường trước khi đánh sập các hầm vàng trái phép trong vườn quốc gia Sông Thanh