200 cảnh sát đang truy bắt phạm nhân vượt ngục ở Yên Bái

200 cảnh sát đang truy bắt phạm nhân vượt ngục ở Yên Bái

Tài trốn khỏi Trại giam Hồng Ca (Yên Bái) từ ngày 3/4. Khoảng 200 cảnh sát của trại giam, công an tỉnh,...
Truy tìm phạm nhân bỏ trốn khỏi trại giam trong giờ lao động tại Quảng Trị

Truy tìm phạm nhân bỏ trốn khỏi trại giam trong giờ lao động tại Quảng Trị

Thông báo truy tìm phạm nhân bỏ trốn khi đang đi cải tạo

Thông báo truy tìm phạm nhân bỏ trốn khi đang đi cải tạo

Phạm nhân giết người bị bắt sau 32 năm trốn trại giam

Phạm nhân giết người bị bắt sau 32 năm trốn trại giam

Đã bắt được phạm nhân giết người bỏ trốn khỏi trại giam ở Lâm Đồng

Đã bắt được phạm nhân giết người bỏ trốn khỏi trại giam ở Lâm Đồng

Hành trình trốn khỏi trại giam của phạm nhân đang thụ án chung thân

Hành trình trốn khỏi trại giam của phạm nhân đang thụ án chung thân

Phạm nhân trốn khỏi trại giam đã bị bắt

Phạm nhân trốn khỏi trại giam đã bị bắt

Kẻ mang án chung thân trốn khỏi trại giam, bị bắt như thế nào?

Kẻ mang án chung thân trốn khỏi trại giam, bị bắt như thế nào?

Khống chế, bắt giữ phạm nhân án chung thân trốn khỏi trại giam

Khống chế, bắt giữ phạm nhân án chung thân trốn khỏi trại giam

Phạm nhân trốn trại ở Lâm Đồng bị bắt trong rẫy cà phê

Phạm nhân trốn trại ở Lâm Đồng bị bắt trong rẫy cà phê

Phạm nhân thụ án chung thân trốn khỏi Trại giam Đại Bình đã bị bắt

Phạm nhân thụ án chung thân trốn khỏi Trại giam Đại Bình đã bị bắt

Vụ phạm nhân thụ án 'giết người' trốn khỏi trại giam: Nguyễn Văn Võ bị bắt ở đâu?

Vụ phạm nhân thụ án 'giết người' trốn khỏi trại giam: Nguyễn Văn Võ bị bắt ở đâu?

Bắt được phạm nhân trốn trại giam Bộ công an

Bắt được phạm nhân trốn trại giam Bộ công an

Phạm nhân trốn trại khi đang thụ án giết người đã bị bắt

Phạm nhân trốn trại khi đang thụ án giết người đã bị bắt

Đã bắt được phạm nhân đang thụ án giết người rồi bỏ trốn khỏi trại giam Đại Bình

Đã bắt được phạm nhân đang thụ án giết người rồi bỏ trốn khỏi trại giam Đại Bình

Bắt phạm nhân tội 'Giết người' trốn trại giam Bộ Công an

Bắt phạm nhân tội 'Giết người' trốn trại giam Bộ Công an

Bắt phạm nhân tội giết người trốn khỏi trại giam

Bắt phạm nhân tội giết người trốn khỏi trại giam

Giết người rồi bỏ trốn khỏi trại giam

Giết người rồi bỏ trốn khỏi trại giam

Phạm nhân trốn khỏi trại giam ở Lâm Đồng đã bị bắt giữ

Phạm nhân trốn khỏi trại giam ở Lâm Đồng đã bị bắt giữ

Bắt được đối tượng trốn trại khi đang thụ án 'giết người'

Bắt được đối tượng trốn trại khi đang thụ án 'giết người'

Bắt phạm nhân trốn khỏi trại giam ở Lâm Đồng

Bắt phạm nhân trốn khỏi trại giam ở Lâm Đồng

Phạm nhân tội giết người trốn khỏi trại giam đã bị bắt

Phạm nhân tội giết người trốn khỏi trại giam đã bị bắt

Lâm Đồng: Đã bắt được phạm nhân án chung thân trốn khỏi trại giam

Lâm Đồng: Đã bắt được phạm nhân án chung thân trốn khỏi trại giam

Chân dung gã phạm nhân tội 'Giết người' trốn khỏi trại giam bộ Công an

Chân dung gã phạm nhân tội 'Giết người' trốn khỏi trại giam bộ Công an

Phạm nhân trong vụ án giết người trốn khỏi trại giam

Phạm nhân trong vụ án giết người trốn khỏi trại giam

Lâm Đồng: Truy bắt phạm nhân giết người bỏ trốn khỏi trại giam

Lâm Đồng: Truy bắt phạm nhân giết người bỏ trốn khỏi trại giam

Truy nã phạm nhân thụ án giết người trốn khỏi trại giam

Truy nã phạm nhân thụ án giết người trốn khỏi trại giam

Phạm nhân án chung thân trốn khỏi trại giam

Phạm nhân án chung thân trốn khỏi trại giam

Phạm nhân thụ án giết người trốn khỏi trại giam

Phạm nhân thụ án giết người trốn khỏi trại giam

Truy tìm phạm nhân trốn trại

Truy tìm phạm nhân trốn trại

Truy nã phạm nhân mang án chung thân trốn khỏi trại giam

Truy nã phạm nhân mang án chung thân trốn khỏi trại giam