Bạo loạn bên ngoài trường đại học Mỹ

Bạo loạn bên ngoài trường đại học Mỹ

Một số đối tượng cực đoan đã đốt pháo, lật xe ôtô và chống lại cảnh sát, khi chúng tham gia một bữa tiệc...
Biểu tình kích động bạo loạn tại Hy Lạp

Biểu tình kích động bạo loạn tại Hy Lạp