Cụ ông Ấn Độ có sở thích ăn đá mỗi ngày

Cụ ông Ấn Độ có sở thích ăn đá mỗi ngày

Cụ ông Rambhau Bodke trở nên nổi tiếng với sở thích ăn 250 g đá/ngày. Ông bắt đầu thói quen kỳ lạ này vào...