Nữ thợ máy đầu tiên của Việt Nam trên tàu viễn dương

Nữ thợ máy đầu tiên của Việt Nam trên tàu viễn dương

Hứa Nguyễn Hoài Thương - nữ thuyền viên Việt Nam đầu tiên chọn buồng máy tàu viễn dương làm việc, công việc...
Cô gái Việt Nam đầu tiên 'xông pha' vào buồng máy tàu viễn dương

Cô gái Việt Nam đầu tiên 'xông pha' vào buồng máy tàu viễn dương