Giá lương thực và thực phẩm tại Nam Phi biến động mạnh

Giá lương thực và thực phẩm tại Nam Phi biến động mạnh

Theo báo cáo giám sát mới nhất của Hội đồng Tiếp thị nông nghiệp quốc gia Nam Phi (NAMC), giá gạo bán ra...