Vợ chồng người Anh kéo máy bay nặng 48 tấn

Vợ chồng người Anh kéo máy bay nặng 48 tấn

Vợ chồng người Anh, Sue Thomas Franklin (52 tuổi) và Sam Taylor (42 tuổi) kéo chiếc máy bay Airbus A320...
Cặp vợ chồng cùng kéo chiếc máy bay nặng 48 tấn

Cặp vợ chồng cùng kéo chiếc máy bay nặng 48 tấn