Thái Lan cấm tụ tập tại những địa phương có nguy cơ lây nhiễm cao

Thái Lan cấm tụ tập tại những địa phương có nguy cơ lây nhiễm cao

Ngày 6/3, trang web công báo của Chính phủ Thái Lan có tên gọi là Ratchakitcha đã đăng tải lệnh cấm các...