Người đeo mặt nạ trắng biểu tình chống phong tỏa ở Đức

Người đeo mặt nạ trắng biểu tình chống phong tỏa ở Đức

Hơn hai chục người đã đeo mặt nạ trắng và ra đường biểu tình ở Đức để phản đối các biện pháp phong tỏa nhằm...
Nông dân Ấn Độ phong tỏa đường phố, đánh dấu 100 ngày biểu tình

Nông dân Ấn Độ phong tỏa đường phố, đánh dấu 100 ngày biểu tình