Sẽ biểu dương 100 'Gia đình công nhân viên chức lao động Thủ đô tiêu biểu' năm 2021

Sẽ biểu dương 100 'Gia đình công nhân viên chức lao động Thủ đô tiêu biểu' năm 2021

Mới đây, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố Đặng Thị Phương Hoa đã ký ban hành Kế hoạch...
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức: Phát động Cuộc thi 'Sáng kiến vì cộng đồng'

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức: Phát động Cuộc thi 'Sáng kiến vì cộng đồng'

Vận động công nhân viên chức lao động tham gia Cuộc thi 'Sáng kiến vì cộng đồng'

Vận động công nhân viên chức lao động tham gia Cuộc thi 'Sáng kiến vì cộng đồng'

Ngành Công Thương Hà Nội: Lan tỏa các phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động

Ngành Công Thương Hà Nội: Lan tỏa các phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động

Vận động đoàn viên, công nhân viên chức lao động Thủ đô tham gia phòng, chống HIV/AIDS

Vận động đoàn viên, công nhân viên chức lao động Thủ đô tham gia phòng, chống HIV/AIDS

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm: Quan tâm tham gia xây dựng Đảng

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm: Quan tâm tham gia xây dựng Đảng

Các địa phương, đơn vị tôn vinh công nhân công nhân viên chức, lao động tiêu biểu

Ba Đình: Triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa trong Tháng Công nhân năm 2021

Ba Đình: Triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa trong Tháng Công nhân năm 2021

Khai mạc giải bóng chuyền công nhân viên chức lao động năm 2021

Khai mạc giải bóng chuyền công nhân viên chức lao động năm 2021

Gần 250.000 sáng kiến vượt khó, phát triển

Gần 250.000 sáng kiến vượt khó, phát triển

Tuyên truyền sâu rộng về bầu cử trong công nhân viên chức lao động quận Hoàng Mai

Tuyên truyền sâu rộng về bầu cử trong công nhân viên chức lao động quận Hoàng Mai

Tăng cường kiểm tra việc thực hiện chính sách lao động tại doanh nghiệp

Tăng cường kiểm tra việc thực hiện chính sách lao động tại doanh nghiệp

Chú trọng các phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động

Chú trọng các phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động

Chú trọng công tác chăm lo, bảo vệ người lao động

Chú trọng công tác chăm lo, bảo vệ người lao động

Kịp thời biểu dương, tôn vinh công nhân viên chức lao động

Kịp thời biểu dương, tôn vinh công nhân viên chức lao động

Nâng cao chất lượng công tác nữ công trong hoạt động công đoàn

Nâng cao chất lượng công tác nữ công trong hoạt động công đoàn

Chung kết giải chạy trong công nhân viên chức lao động năm 2021

Chung kết giải chạy trong công nhân viên chức lao động năm 2021

Chú trọng công tác thi đua trong công nhân viên chức lao động

Chú trọng công tác thi đua trong công nhân viên chức lao động

Tư vấn và tuyên truyền pháp luật cho đoàn viên, người lao động

Tư vấn và tuyên truyền pháp luật cho đoàn viên, người lao động

Chú trọng nâng cao hiệu quả công tác nữ công

Chú trọng nâng cao hiệu quả công tác nữ công

Vận động đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tình nguyện hiến máu

Vận động đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tình nguyện hiến máu

Đan Phượng giải ngân vốn vay cho 103 đoàn viên, công nhân viên chức lao động

Đan Phượng giải ngân vốn vay cho 103 đoàn viên, công nhân viên chức lao động

Đảm bảo chế độ chính sách đối với người lao động

Đảm bảo chế độ chính sách đối với người lao động

Khai mạc Giải bóng chuyền nam, nữ trong công nhân viên chức lao động

Khai mạc Giải bóng chuyền nam, nữ trong công nhân viên chức lao động

Quan tâm chăm lo đời sống cho nữ công nhân viên chức lao động

Quan tâm chăm lo đời sống cho nữ công nhân viên chức lao động

Nâng cao chất lượng công tác nữ công

Nâng cao chất lượng công tác nữ công

Thường xuyên quan tâm, chăm lo lao động nữ

Thường xuyên quan tâm, chăm lo lao động nữ

Tạo môi trường nâng cao kiến thức, rèn luyện kỹ năng cho nữ công nhân viên chức lao động

Tạo môi trường nâng cao kiến thức, rèn luyện kỹ năng cho nữ công nhân viên chức lao động

Tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật cho trên 95% nữ công nhân viên chức lao động

Tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật cho trên 95% nữ công nhân viên chức lao động