Hungary dẫn đầu EU về chiến dịch tiêm chủng

Hungary dẫn đầu EU về chiến dịch tiêm chủng

Niềm tin vắc xin Covid-19

Niềm tin vắc xin Covid-19

Tiêm chủng vắc xin COVID-19 đợt 2 ở Hải Dương: Mỗi điểm nên tiêm khoảng 50 người/buổi

Tiêm chủng vắc xin COVID-19 đợt 2 ở Hải Dương: Mỗi điểm nên tiêm khoảng 50 người/buổi

Hướng dẫn quản lý chất thải y tế trong tiêm chủng vắc - xin phòng COVID-19

Hướng dẫn quản lý chất thải y tế trong tiêm chủng vắc - xin phòng COVID-19

Khuyến cáo khi tiêm vắc xin phòng COVID-19

Khuyến cáo khi tiêm vắc xin phòng COVID-19

Rà soát hệ thống bảo quản vắc xin

Rà soát hệ thống bảo quản vắc xin

Chính thức tiêm vắc xin phòng COVID-19 ở Hà Nội

Chính thức tiêm vắc xin phòng COVID-19 ở Hà Nội

Tiêm vắc xin phòng COVID-19: An toàn đặt lên hàng đầu

Tiêm vắc xin phòng COVID-19: An toàn đặt lên hàng đầu

Bộ Y tế hướng dẫn quản lý chất thải y tế trong tiêm chủng vắc xin COVID-19

Bộ Y tế hướng dẫn quản lý chất thải y tế trong tiêm chủng vắc xin COVID-19

Bảo quản riêng vắc xin COVID-19 với các loại vắc xin khác

Bảo quản riêng vắc xin COVID-19 với các loại vắc xin khác

13 tỉnh, thành sẽ triển khai tiêm vắc xin COVID-19 trong tháng 3 và 4

13 tỉnh, thành sẽ triển khai tiêm vắc xin COVID-19 trong tháng 3 và 4

Hải Dương sẽ tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho 40.000 người

Hải Dương sẽ tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho 40.000 người

Hướng dẫn bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng Covid-19

Hướng dẫn bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng Covid-19

Hai địa điểm tiêm trước vắc xin Covid-19 tại Hải Dương

Hai địa điểm tiêm trước vắc xin Covid-19 tại Hải Dương

Đảm bảo tiêm vắc xin phòng COVID-19 an toàn, hiệu quả

Đảm bảo tiêm vắc xin phòng COVID-19 an toàn, hiệu quả

Việt Nam chuẩn bị triển khai chiến dịch tiêm chủng COVID-19

Việt Nam chuẩn bị triển khai chiến dịch tiêm chủng COVID-19

Dịch COVID-19 và chiến dịch tiêm chủng lớn nhất tại Việt Nam

Dịch COVID-19 và chiến dịch tiêm chủng lớn nhất tại Việt Nam

Vắc xin COVID-19: Bộ Y tế chuẩn bị kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm chủng lớn nhất tại Việt Nam

Vắc xin COVID-19: Bộ Y tế chuẩn bị kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm chủng lớn nhất tại Việt Nam