Chiêm ngưỡng tượng Phật Bà bằng đồng cao nhất châu Á trên đỉnh núi Bà Đen

Chiêm ngưỡng tượng Phật Bà bằng đồng cao nhất châu Á trên đỉnh núi Bà Đen

Tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn ở trên đỉnh núi Bà Đen (Tây Ninh) đúc bởi 170 tấn đồng, cao 72m, được xác lập...
Tượng Phật Bà cao 72 m trên đỉnh Bà Đen

Tượng Phật Bà cao 72 m trên đỉnh Bà Đen