Tôn vinh những phụ nữ trên tuyến đầu chống dịch COVID-19

Tôn vinh những phụ nữ trên tuyến đầu chống dịch COVID-19

Tôn vinh các nhà lãnh đạo nữ trên tuyến đầu chống dịch COVID-19 và hơn thế nữa... - TS. Natalia Kanem, Giám...