Thượng viện Mỹ thông qua gói kích cầu 1,9 nghìn tỷ USD

Thượng viện Mỹ thông qua gói kích cầu 1,9 nghìn tỷ USD

Thượng viện Mỹ tối ngày 6/3 theo giờ địa phương đã thông qua gói kích cầu 1,9 nghìn tỷ USD mà Tổng thống...
Tổng thống Mỹ nhóm họp với các nghị sỹ về cơ sở hạ tầng

Tổng thống Mỹ nhóm họp với các nghị sỹ về cơ sở hạ tầng