Phát hiện hơn 3.400 sản phẩm thuốc lá điện tử không rõ nguồn gốc

Phát hiện hơn 3.400 sản phẩm thuốc lá điện tử không rõ nguồn gốc

Qua công tác kiểm tra đột xuất 3 địa điểm, Cục Quản lý thị trường (QLTT) TP Đà Nẵng đã phát hiện và tiến...
Hơn 3.500 thuốc lá điện tử lậu ở Đà Nẵng: Hiểm họa và cảnh báo

Hơn 3.500 thuốc lá điện tử lậu ở Đà Nẵng: Hiểm họa và cảnh báo

Phát hiện gần 3.500 sản phẩm thuốc lá điện tử không rõ nguồn gốc ở Đà Nẵng

Phát hiện gần 3.500 sản phẩm thuốc lá điện tử không rõ nguồn gốc ở Đà Nẵng

Triệt xóa 3 cơ sở bán thuốc lá điện tử cho học sinh, thu 3.500 sản phẩm

Triệt xóa 3 cơ sở bán thuốc lá điện tử cho học sinh, thu 3.500 sản phẩm

Đà Nẵng: Quản lý thị trường tạm giữ gần 3.500 đơn vị thuốc lá điện tử và linh phụ kiện

Đà Nẵng: Quản lý thị trường tạm giữ gần 3.500 đơn vị thuốc lá điện tử và linh phụ kiện

Thu giữ lô hàng lớn thuốc lá điện tử

Thu giữ lô hàng lớn thuốc lá điện tử

CLIP: Quản lý thị trường thu giữ hàng ngàn sản phẩm thuốc lá điện tử không nguồn gốc

CLIP: Quản lý thị trường thu giữ hàng ngàn sản phẩm thuốc lá điện tử không nguồn gốc

Thu giữ gần 3.500 sản phẩm thuốc lá điện tử kèm linh phụ kiện nghi nhập lậu

Thu giữ gần 3.500 sản phẩm thuốc lá điện tử kèm linh phụ kiện nghi nhập lậu

Đà Nẵng: Kiểm tra, thu giữ gần 3.500 sản phẩm thuốc lá điện tử và linh phụ kiện

Đà Nẵng: Kiểm tra, thu giữ gần 3.500 sản phẩm thuốc lá điện tử và linh phụ kiện

Phát hiện hàng ngàn sản phẩm thuốc lá điện tử không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện hàng ngàn sản phẩm thuốc lá điện tử không rõ nguồn gốc xuất xứ

Thu giữ gần 3.500 thuốc lá điện tử không rõ nguồn gốc

Thu giữ gần 3.500 thuốc lá điện tử không rõ nguồn gốc

Đà Nẵng: Phát hiện gần 3.500 sản phẩm thuốc lá điện tử không hóa đơn chứng từ

Đà Nẵng: Phát hiện gần 3.500 sản phẩm thuốc lá điện tử không hóa đơn chứng từ

Đột xuất kiểm tra, thu giữ gần 3.500 thuốc lá điện tử và linh phụ kiện tại Đà Nẵng

Đột xuất kiểm tra, thu giữ gần 3.500 thuốc lá điện tử và linh phụ kiện tại Đà Nẵng

Đà Nẵng: Thu giữ gần 3.500 sản phẩm thuốc lá điện tử và linh phụ kiện

Đà Nẵng: Thu giữ gần 3.500 sản phẩm thuốc lá điện tử và linh phụ kiện

Đà Nẵng: Thu giữ hàng nghìn thuốc lá điện tử ở các cửa hàng

Đà Nẵng: Thu giữ hàng nghìn thuốc lá điện tử ở các cửa hàng