Người gốc Á ở Mỹ vừa 'vô hình', vừa bị kỳ thị

Người gốc Á ở Mỹ vừa 'vô hình', vừa bị kỳ thị

Từ lâu trong lịch sử Mỹ, người gốc Á đã phải chịu sự kỳ thị và là nạn nhân của tội ác phân biệt chủng tộc....
Người gốc Á ở Mỹ phải sống chung với những tổn thương 'vô hình'

Người gốc Á ở Mỹ phải sống chung với những tổn thương 'vô hình'