Sớm ban hành quy hoạch phân khu sẽ tháo điểm nghẽn, tạo động lực phát triển Thủ đô

Sớm ban hành quy hoạch phân khu sẽ tháo điểm nghẽn, tạo động lực phát triển Thủ đô

Theo các chuyên gia nhận định, thành phố Hà Nội đã và đang quyết liệt chỉ đạo trong việc ban hành 6 quy...