Cảnh phóng viên tác nghiệp giữa hiểm nguy trên thế giới

Cảnh phóng viên tác nghiệp giữa hiểm nguy trên thế giới

Hãng Reuters đăng tải loạt ảnh mới cho thấy các phóng viên luôn đối mặt với nguy hiểm khi đưa tin về các sự...