Hải quân châu Âu tăng cường hiện diện ở châu Á - Thái Bình Dương

Hải quân châu Âu tăng cường hiện diện ở châu Á - Thái Bình Dương

Sau Anh, Pháp và Đức cũng lần lượt tuyên bố đưa tàu chiến vào Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương trong bối cảnh...