Nữ giảng viên tim mạch Đại học Y Hà Nội- cá nhân duy nhất được nhận Giải thưởng Kovalevskaia

Nữ giảng viên tim mạch Đại học Y Hà Nội- cá nhân duy nhất được nhận Giải thưởng Kovalevskaia

PGS.TS Trương Thanh Hương - giảng viên cao cấp bộ môn Tim mạch (Trường đại học Y Hà Nội), nữ cá nhân duy...
Nữ giảng viên ĐH Y Hà Nội được trao giải thưởng Kovalevskaia

Nữ giảng viên ĐH Y Hà Nội được trao giải thưởng Kovalevskaia

Các nhà khoa học nữ Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên nhận Giải thưởng Kovalevskaia năm 2020

Các nhà khoa học nữ Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên nhận Giải thưởng Kovalevskaia năm 2020

Chân dung 10 nữ khoa học đầu tiên nhận giải thưởng Kovalevskaia Việt Nam

Chân dung 10 nữ khoa học đầu tiên nhận giải thưởng Kovalevskaia Việt Nam

Giải thưởng Kovalevskaia 2020 vinh danh nữ trí thức Việt Nam

Giải thưởng Kovalevskaia 2020 vinh danh nữ trí thức Việt Nam

Nghiên cứu của các nhà khoa học nữ được ứng dụng mạnh mẽ vào thực tiễn

Nghiên cứu của các nhà khoa học nữ được ứng dụng mạnh mẽ vào thực tiễn

Tôn vinh tài năng, sức sáng tạo của những nhà khoa học nữ Việt Nam

Tôn vinh tài năng, sức sáng tạo của những nhà khoa học nữ Việt Nam

Nhà khoa học nữ góp công lớn trong xây dựng và triển khai các đề án chăm sóc sức khỏe nhân dân tại cộng đồng

Nhà khoa học nữ góp công lớn trong xây dựng và triển khai các đề án chăm sóc sức khỏe nhân dân tại cộng đồng

Trao giải thưởng Kovalevskaia 2020 cho các nhà khoa học nữ

Trao giải thưởng Kovalevskaia 2020 cho các nhà khoa học nữ

Vinh danh các nhà khoa học nữ nhận Giải thưởng Kovalevskaia năm 2020

Vinh danh các nhà khoa học nữ nhận Giải thưởng Kovalevskaia năm 2020

Tôn vinh tập thể, cá nhân đạt giải thưởng Kovalevskaia 2020

Tôn vinh tập thể, cá nhân đạt giải thưởng Kovalevskaia 2020

Vinh danh tập thể và cá nhân đoạt Giải thưởng Kovalevskaia năm 2020

Vinh danh tập thể và cá nhân đoạt Giải thưởng Kovalevskaia năm 2020

Trao Giải thưởng Kovalevskaia năm 2020 cho tập thể và cá nhân nhà khoa học nữ

Trao Giải thưởng Kovalevskaia năm 2020 cho tập thể và cá nhân nhà khoa học nữ

Trao giải thưởng Kovalevskaia 2020 cho 1 tập thể, 1 cá nhân nhà khoa học nữ

Trao giải thưởng Kovalevskaia 2020 cho 1 tập thể, 1 cá nhân nhà khoa học nữ

Kỷ niệm 35 năm Giải thưởng Kovalevskaia và trao Giải thưởng Kovalevskaia năm 2020

Kỷ niệm 35 năm Giải thưởng Kovalevskaia và trao Giải thưởng Kovalevskaia năm 2020

'Bà tiên' của những trái tim lỗi nhịp

'Bà tiên' của những trái tim lỗi nhịp