Đức: Căng thẳng ngoại giao với Ma-rốc

Đức: Căng thẳng ngoại giao với Ma-rốc

Theo Roi-tơ và TTXVN, Chính phủ Đức thông báo đã triệu Đại sứ Ma-rốc tại Béc-lin tới để tiến hành các cuộc...