Hé lộ mạng lưới bí mật giúp cảnh sát Myanmar trốn sang Ấn Độ

Hé lộ mạng lưới bí mật giúp cảnh sát Myanmar trốn sang Ấn Độ

Các nước láng giềng thắt chặt kiểm soát, chặn người Myanmar vượt biên

Các nước láng giềng thắt chặt kiểm soát, chặn người Myanmar vượt biên

Đối mặt với nguy cơ bị trục xuất khỏi Ấn Độ, cảnh sát Myanmar vượt biên có động thái bất ngờ

Đối mặt với nguy cơ bị trục xuất khỏi Ấn Độ, cảnh sát Myanmar vượt biên có động thái bất ngờ

Cảnh sát Myanmar vượt biên xin Ấn Độ đừng trục xuất

Cảnh sát Myanmar vượt biên xin Ấn Độ đừng trục xuất

Lo ngại binh biến hỗn loạn, hơn 400 cảnh sát, lính cứu hỏa ở Myanmar vượt biên

Lo ngại binh biến hỗn loạn, hơn 400 cảnh sát, lính cứu hỏa ở Myanmar vượt biên

Hơn 400 cảnh sát, lính cứu hỏa ở Myanmar vượt biên sang Ấn Độ

Hơn 400 cảnh sát, lính cứu hỏa ở Myanmar vượt biên sang Ấn Độ

Chống quân lệnh, cảnh sát cùng hàng trăm người Myanmar trốn sang Ấn Độ

Chống quân lệnh, cảnh sát cùng hàng trăm người Myanmar trốn sang Ấn Độ

Cảnh sát Ấn Độ: 400 người Myanmar vượt biên hậu đảo chính

Hàng trăm người Myanmar, có cả cảnh sát, vượt biên sang Ấn Độ

Hàng trăm người Myanmar, có cả cảnh sát, vượt biên sang Ấn Độ

Gần 200 cảnh sát Myanmar đã trốn sang Ấn Độ

Gần 200 cảnh sát Myanmar đã trốn sang Ấn Độ

200 cảnh sát Myanmar và người thân chạy trốn sang Ấn Độ

200 cảnh sát Myanmar và người thân chạy trốn sang Ấn Độ

Vượt biên sang Ấn Độ, cảnh sát Myanmar tiết lộ 'được lệnh bắn tử vong người biểu tình'

Vượt biên sang Ấn Độ, cảnh sát Myanmar tiết lộ 'được lệnh bắn tử vong người biểu tình'

Quan chức Ấn Độ muốn cung cấp chỗ ở cho người tị nạn Myanmar

Quan chức Ấn Độ muốn cung cấp chỗ ở cho người tị nạn Myanmar

Người Myanmar tập trung ở biên giới chờ được vào Ấn Độ

Người Myanmar tập trung ở biên giới chờ được vào Ấn Độ

Myanmar nhờ Ấn Độ trao trả 8 cảnh sát vượt biên để trốn lệnh quân đội

Myanmar nhờ Ấn Độ trao trả 8 cảnh sát vượt biên để trốn lệnh quân đội

Myanmar yêu cầu Ấn Độ trao trả 8 cảnh sát xin tị nạn

Myanmar yêu cầu Ấn Độ trao trả 8 cảnh sát xin tị nạn

Myanmar yêu cầu Ấn Độ trao trả 8 cảnh sát vượt biên trốn thực thi mệnh lệnh quân đội

Myanmar yêu cầu Ấn Độ trao trả 8 cảnh sát vượt biên trốn thực thi mệnh lệnh quân đội

Myanmar yêu cầu Ấn Độ trao trả 8 cảnh sát vượt biên

Myanmar yêu cầu Ấn Độ trao trả 8 cảnh sát vượt biên

Myanmar yêu cầu Ấn Độ bàn giao những cảnh sát vượt biên

Myanmar yêu cầu Ấn Độ bàn giao những cảnh sát vượt biên

Hơn 600 cảnh sát tham gia biểu tình cùng dân Myanmar

Hơn 600 cảnh sát tham gia biểu tình cùng dân Myanmar