Dân 'phơi tiền tỷ' quanh nhà, cây trước Tết 200 giờ 500 triệu không bán nhờ một quyết định của tỉnh

Dân 'phơi tiền tỷ' quanh nhà, cây trước Tết 200 giờ 500 triệu không bán nhờ một quyết định của tỉnh

Những cây mai nhỏ mới 3 năm tuổi trước Tết bán 1,5 triệu đồng nhưng nay tăng lên 2,5 triệu mà vẫn có người...
Bộ Chỉ huy Quân sự Thừa Thiên Huế phát động phong trào 'Mai vàng trước ngõ' cho Huế quanh năm hoa nở

Bộ Chỉ huy Quân sự Thừa Thiên Huế phát động phong trào 'Mai vàng trước ngõ' cho Huế quanh năm hoa nở

Xây dựng Thừa Thiên – Huế trở thành xứ sở mai vàng của Việt Nam

Xây dựng Thừa Thiên – Huế trở thành xứ sở mai vàng của Việt Nam

Xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành 'Xứ sở Mai vàng' của Việt Nam

Xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành 'Xứ sở Mai vàng' của Việt Nam

Thừa Thiên – Huế: Chủ tịch tỉnh phát động phong trào 'Mai vàng trước ngõ'

Thừa Thiên – Huế: Chủ tịch tỉnh phát động phong trào 'Mai vàng trước ngõ'

Thừa Thiên - Huế: Xây dựng môi trường 'xanh, sạch, đẹp' tại đơn vị

Thừa Thiên - Huế: Xây dựng môi trường 'xanh, sạch, đẹp' tại đơn vị

Thừa Thiên Huế phát động phong trào 'Mai vàng trước ngõ'

Thừa Thiên Huế phát động phong trào 'Mai vàng trước ngõ'

Huế nghiên cứu tổ chức Festival Mai Huế vào mùa Xuân hàng năm

Huế nghiên cứu tổ chức Festival Mai Huế vào mùa Xuân hàng năm

Thừa Thiên-Huế: Phát động phong trào 'Mai vàng trước ngõ'

Thừa Thiên-Huế: Phát động phong trào 'Mai vàng trước ngõ'

Xây dựng Huế thành 'xứ sở mai vàng' của Việt Nam

Xây dựng Huế thành 'xứ sở mai vàng' của Việt Nam

Thừa Thiên Huế kêu gọi người dân trồng mai vàng trước ngõ

Thừa Thiên Huế kêu gọi người dân trồng mai vàng trước ngõ

Xây dựng Huế thành xứ sở mai vàng của Việt Nam.

Xây dựng Huế thành xứ sở mai vàng của Việt Nam.

Đưa Thừa Thiên-Huế thành xứ sở mai vàng của Việt Nam

Đưa Thừa Thiên-Huế thành xứ sở mai vàng của Việt Nam

Thừa Thiên – Huế: Phát động phong trào 'Mai vàng trước ngõ'

Thừa Thiên – Huế: Phát động phong trào 'Mai vàng trước ngõ'

Thừa Thiên Huế phát động phong trào 'Mai vàng trước ngõ'

Thừa Thiên Huế phát động phong trào 'Mai vàng trước ngõ'

Huế kêu gọi trồng mai vàng trước ngõ mỗi cơ quan, nhà dân

Huế kêu gọi trồng mai vàng trước ngõ mỗi cơ quan, nhà dân

Chủ tịch tỉnh kêu gọi xây dựng Huế thành 'xứ sở mai vàng' của Việt Nam

Chủ tịch tỉnh kêu gọi xây dựng Huế thành 'xứ sở mai vàng' của Việt Nam

Phát động phong trào 'Mai vàng trước ngõ' xây dựng Huế - thành phố bốn mùa hoa

Phát động phong trào 'Mai vàng trước ngõ' xây dựng Huế - thành phố bốn mùa hoa