Chưa kịp cất cánh, máy bay không người lái thành tro bụi vì không kích

Hình ảnh trong clip cho thấy, chỉ trong tích tắc máy bay không người lái đã bị liên quân biến thành tro bụi.