CCCD, CMT còn thời hạn có bắt buộc phải đổi sang thẻ gắn chip?

CCCD, CMT còn thời hạn có bắt buộc phải đổi sang thẻ gắn chip?

Theo quy định tại Thông tư 06/2021/TT-BCA và Luật Căn cước công dân, thẻ CCCD, CMT còn thời hạn không bắt...
TP.HCM cấp lại CCCD gắn chíp sau 1 tuần ngưng để nâng cấp máy

TP.HCM cấp lại CCCD gắn chíp sau 1 tuần ngưng để nâng cấp máy

Cách thức thay đổi thông tin đăng ký thuế khi đổi sang căn cước công dân gắn chíp

Cách thức thay đổi thông tin đăng ký thuế khi đổi sang căn cước công dân gắn chíp

Làm việc suốt tuần, xuyên đêm, đẩy nhanh tiến độ cấp CCCD gắn chip điện tử

Làm việc suốt tuần, xuyên đêm, đẩy nhanh tiến độ cấp CCCD gắn chip điện tử

NHỮNG NỮ CÔNG AN KHÔNG QUẢN NGÀY ĐÊM PHỤC VỤ NHÂN DÂN

NHỮNG NỮ CÔNG AN KHÔNG QUẢN NGÀY ĐÊM PHỤC VỤ NHÂN DÂN

ĐƠN GIẢN THỦ TỤC CẤP CĂN CƯỚC CÔNG DÂN GẮN CHÍP

ĐƠN GIẢN THỦ TỤC CẤP CĂN CƯỚC CÔNG DÂN GẮN CHÍP

Hướng dẫn thủ tục làm căn cước công dân gắn chip

Hướng dẫn thủ tục làm căn cước công dân gắn chip

Công an Phú Quốc làm căn cước công dân đến 22h

Công an Phú Quốc làm căn cước công dân đến 22h

Làm căn cước công dân gắn chip người dân cần mang giấy tờ nào?

Làm căn cước công dân gắn chip người dân cần mang giấy tờ nào?

Người dân cần mang gì khi đi làm căn cước công dân gắn chip?

Người dân cần mang gì khi đi làm căn cước công dân gắn chip?

Làm CCCD có mất phí không?

Làm CCCD có mất phí không?

BÌNH DƯƠNG: KHẨN TRƯƠNG CẤP CĂN CƯỚC CÔNG DÂN CẢ NGÀY LẪN ĐÊM

BÌNH DƯƠNG: KHẨN TRƯƠNG CẤP CĂN CƯỚC CÔNG DÂN CẢ NGÀY LẪN ĐÊM

Đẩy nhanh việc cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử cho người dân

Đẩy nhanh việc cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử cho người dân

Người dân đi làm căn cước công dân gắn chíp cần chuẩn bị gì

Người dân đi làm căn cước công dân gắn chíp cần chuẩn bị gì

Người Hà Nội xếp hàng làm căn cước công dân gắn chip trong đêm

Người dân Mèo Vạc phấn khởi đi làm căn cước công dân mới

Người dân Mèo Vạc phấn khởi đi làm căn cước công dân mới

Công an Hà Nội 'trắng đêm' làm thẻ cấp căn cước gắn chip cho nhân dân

Công an Hà Nội 'trắng đêm' làm thẻ cấp căn cước gắn chip cho nhân dân

Gần 1.000 công dân được làm thủ tục cấp CCCD lưu động tại quận Đống Đa

Gần 1.000 công dân được làm thủ tục cấp CCCD lưu động tại quận Đống Đa

Hà Nội: Công an tăng ca đêm làm căn cước công dân cho người dân

Hà Nội: Công an tăng ca đêm làm căn cước công dân cho người dân

Tính ưu việt, bảo mật và đảm bảo an ninh, an toàn thông tin của căn cước công dân gắn chíp điện tử

Tính ưu việt, bảo mật và đảm bảo an ninh, an toàn thông tin của căn cước công dân gắn chíp điện tử

Những nữ Cảnh sát xuyên đêm làm Căn cước công dân lưu động ở Thành Vinh

Những điều cần biết khi làm thẻ Căn cước công dân gắn chip điện tử

Những điều cần biết khi làm thẻ Căn cước công dân gắn chip điện tử

Công an Hà Nội làm việc 3 ca, cấp căn cước gắn chíp cho người dân

Công an Hà Nội làm việc 3 ca, cấp căn cước gắn chíp cho người dân

Làm căn cước công dân gắn chip có cần phải về quê không?

Làm căn cước công dân gắn chip có cần phải về quê không?

Người dân cả nước được Bưu điện chuyển phát Căn cước công dân gắn chip tận nhà

Người dân cả nước được Bưu điện chuyển phát Căn cước công dân gắn chip tận nhà

Công an tăng ca xuyên đêm cấp căn cước công dân gắn chíp

Công an tăng ca xuyên đêm cấp căn cước công dân gắn chíp