MU hòa bạc nhược: Nỗi sợ trước derby

MU hòa bạc nhược: Nỗi sợ trước derby

MU tấn công bạc nhược và phải chấp nhận hòa tẻ nhạt 0-0 trước Crystal Palace, một tín hiệu không hề vui...