Xem biểu diễn qua khe cửa - Cách các nhà hát vượt qua đại dịch

Xem biểu diễn qua khe cửa - Cách các nhà hát vượt qua đại dịch

Không thể đóng cửa mãi vì dịch Covid-19, một nhà hát tại Nhật Bản đã tìm ra những cách sáng tạo mới để có...