Hoa ban nở trắng núi rừng Điện Biên

Hoa ban nở trắng núi rừng Điện Biên

Những ngày này, hoa ban nở trắng núi rừng Điện Biên và tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp. Vẻ đẹp trong trắng,...