Nhiều tín hiệu tích cực về Đông Địa Trung Hải

Nhiều tín hiệu tích cực về Đông Địa Trung Hải

Thổ Nhĩ Kỳ vừa phát đi tín hiệu sẵn sàng đàm phán và ký thỏa thuận với Ai Cập về quyền tài phán trên vùng...
Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập có thể ký thỏa thuận phân định biên giới trên biển

Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập có thể ký thỏa thuận phân định biên giới trên biển