Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, Thứ trưởng Lê Minh Hoan được giới thiệu ứng cử ĐBQH

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, Thứ trưởng Lê Minh Hoan được giới thiệu ứng cử ĐBQH

Bộ trưởng Bộ LĐTB-XH Đào Ngọc Dung, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV.
Ban Nội chính Trung ương giới thiệu Ủy viên Bộ Chính trị Phan Đình Trạc ứng cử ĐBQH

Ban Nội chính Trung ương giới thiệu Ủy viên Bộ Chính trị Phan Đình Trạc ứng cử ĐBQH

Giới thiệu ông Lê Minh Hoan và Đào Ngọc Dung ứng cử ĐBQH

Giới thiệu ông Lê Minh Hoan và Đào Ngọc Dung ứng cử ĐBQH

Giới thiệu đồng chí Phan Đình Trạc ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Giới thiệu đồng chí Phan Đình Trạc ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Bộ LĐTB&XH giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Bộ Tư pháp giới thiệu người ứng cử ĐBQH khóa XV

Bộ Tư pháp giới thiệu người ứng cử ĐBQH khóa XV

Giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XX

Giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XX

Số người được giới thiệu ứng cử là phụ nữ, là người dân tộc thiểu số được quy định như thế nào?

Số người được giới thiệu ứng cử là phụ nữ, là người dân tộc thiểu số được quy định như thế nào?

Giới thiệu 5 doanh nhân ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND tại TP.HCM

Giới thiệu 5 doanh nhân ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND tại TP.HCM

Các ông Phan Đình Trạc, Lê Minh Hoan được giới thiệu ứng cử ĐBQH

Các ông Phan Đình Trạc, Lê Minh Hoan được giới thiệu ứng cử ĐBQH

Giới thiệu Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội

Giới thiệu Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội

Thêm hai Bộ trưởng được giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa mới

Thêm hai Bộ trưởng được giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa mới

Đắk Nông có 42 người nộp hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND

Đắk Nông có 42 người nộp hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND

Văn phòng Trung ương Đảng giới thiệu 5 đồng chí ứng cử Đại biểu Quốc hội

Văn phòng Trung ương Đảng giới thiệu 5 đồng chí ứng cử Đại biểu Quốc hội

Công dân chỉ được nộp hồ sơ ứng cử làm đại biểu Hội đồng nhân dân tối đa ở 2 cấp

Công dân chỉ được nộp hồ sơ ứng cử làm đại biểu Hội đồng nhân dân tối đa ở 2 cấp

Bộ Tư pháp giới thiệu Bộ trưởng Lê Thành Long ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Bộ Tư pháp giới thiệu Bộ trưởng Lê Thành Long ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

86 người được giới thiệu ứng cử ĐBQH chuyên trách ở Trung ương

86 người được giới thiệu ứng cử ĐBQH chuyên trách ở Trung ương

Phú Yên: Hướng dẫn giới thiệu người ra ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII

Phú Yên: Hướng dẫn giới thiệu người ra ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII

Nhiều bộ, ngành địa phương thống nhất giới thiệu nhân sự ứng cử ĐBQH khóa mới

Nhiều bộ, ngành địa phương thống nhất giới thiệu nhân sự ứng cử ĐBQH khóa mới

Bộ Ngoại giao giới thiệu 2 Thứ trưởng ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Bộ Ngoại giao giới thiệu 2 Thứ trưởng ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Bộ Tài chính giới thiệu Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Bộ Tài chính giới thiệu Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Các cơ quan, đơn vị giới thiệu người ứng cử ĐBQH khóa XV

Các cơ quan, đơn vị giới thiệu người ứng cử ĐBQH khóa XV

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng được giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng được giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV

Nhất trí giới thiệu Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV

Nhất trí giới thiệu Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV

Hai nhân sự được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV của Bộ Ngoại giao là ai?

Hai nhân sự được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV của Bộ Ngoại giao là ai?

Hà Tĩnh hoàn thành giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND các cấp

Hà Tĩnh hoàn thành giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND các cấp

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng được giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng được giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng được giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng được giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV

Văn phòng Chính phủ giới thiệu Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ứng cử đại biểu Quốc hội

Văn phòng Chính phủ giới thiệu Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ứng cử đại biểu Quốc hội

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa mới

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa mới

Tổng bí thư, Chủ tịch nước được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15

Tổng bí thư, Chủ tịch nước được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15

Bộ Ngoại giao giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Bộ Ngoại giao giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng được giới thiệu ứng cử ĐBQH

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng được giới thiệu ứng cử ĐBQH