DẤU CHÂN NGƯỜI LÍNH BIÊN PHÒNG Ở TUYẾN ĐẦU BIÊN GIỚI

DẤU CHÂN NGƯỜI LÍNH BIÊN PHÒNG Ở TUYẾN ĐẦU BIÊN GIỚI

Thưa quý vị và các bạn! Ngày 3 tháng 3 năm 1959 là ngày thành lập Bộ đội Biên phòng Việt Nam. Trải qua 62...