Hải Dương còn 266 chốt kiểm soát dịch Covid-19 hoạt động

Hải Dương còn 266 chốt kiểm soát dịch Covid-19 hoạt động

Từ ngày 3-3, tỉnh Hải Dương còn duy trì 266 chốt kiểm soát dịch Covid-19, gồm bảy chốt cấp tỉnh, 57 chốt...