Công ty mẹ Shopee trước áp lực lợi nhuận

Công ty mẹ Shopee trước áp lực lợi nhuận

Tập đoàn game và thương mại điện tử Shopee đang tập trung cải thiện khả năng sinh lời sau khi một năm 2020...
Thua lỗ triền miên, công ty mẹ của Shopee có định giá cao 'phi lý'

Thua lỗ triền miên, công ty mẹ của Shopee có định giá cao 'phi lý'