SÓC TRĂNG: TIỄN ĐƯA 1.200 THANH NIÊN LÊN ĐƯỜNG NHẬP NGŨ

SÓC TRĂNG: TIỄN ĐƯA 1.200 THANH NIÊN LÊN ĐƯỜNG NHẬP NGŨ

Sáng ngày 03/03, tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức lễ giao nhận quân năm 2021. Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân...
Lễ giao nhận quân tại Sóc Trăng

Lễ giao nhận quân tại Sóc Trăng