Gã 'lâm tặc' hoàn lương và tâm nguyện bảo vệ quần thể lim cổ thụ

Gã 'lâm tặc' hoàn lương và tâm nguyện bảo vệ quần thể lim cổ thụ

Từng làm 'lâm tặc', tàn phá nhiều cánh rừng tự nhiên, hoàn lương, anh Mười đang làm giàu từ kinh tế rừng và...
Gỗ giáng hương cổ thụ tại Kbang lại bị 'xẻ thịt'

Gỗ giáng hương cổ thụ tại Kbang lại bị 'xẻ thịt'