Chuyện hơn 20 năm xây dựng 'Cầu thang văn hóa'

Chuyện hơn 20 năm xây dựng 'Cầu thang văn hóa'

Nhà A3, tổ dân phố 17, phường Nghĩa Tân, Hà Nội là nơi khởi xướng mô hình 'Cầu thang văn hóa', hơn 20 năm...
Cần nhiều hơn những mô hình 'Cầu thang văn hóa'

Cần nhiều hơn những mô hình 'Cầu thang văn hóa'