Sân golf Mường Thanh Golf Club Xuân Thành tạo sức hút cho du lịch Hà Tĩnh

Sân golf Mường Thanh Golf Club Xuân Thành tạo sức hút cho du lịch Hà Tĩnh

Đón đầu làn sóng phát triển du lịch golf tại Việt Nam, Tập đoàn Mường Thanh vừa đưa vào hoạt động sân golf...