Người trẻ 'chơi chữ' trên lá cây, gốm, khung thêu

Người trẻ 'chơi chữ' trên lá cây, gốm, khung thêu

Tại triển lãm 'Tôi viết', những con chữ, câu từ hiển hiện trên lá cây (tươi và khô), nét thêu trên khung,...
Tôi viết

Tôi viết