Đội vô địch Trung Quốc giải thể: Cuộc chơi gần 1 tỷ USD sụp đổ sau 108 ngày

Đội vô địch Trung Quốc giải thể: Cuộc chơi gần 1 tỷ USD sụp đổ sau 108 ngày

108 ngày là khoảng thời gian CLB Giang Tô Tô Ninh đi từ vô địch Trung Quốc đến giải thể.