Các quốc gia Đông Nam Âu kêu gọi EU sớm thông qua 'Hộ chiếu vaccine'

Các quốc gia Đông Nam Âu kêu gọi EU sớm thông qua 'Hộ chiếu vaccine'

Hy Lạp là quốc gia đầu tiên đề xuất ý kiến này. Hy Lạp cho biết đã sẵn sàng chào đón khách dịch vào mùa hè...