Xử lý hành vi lấn sông Đa Nhim để chiếm đất

Xử lý hành vi lấn sông Đa Nhim để chiếm đất

Ngày 2/3, UBND huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) cho biết, đã chỉ đạo UBND xã Phú Hội và các phòng chức năng khẩn...