Australia quyết định gia hạn lệnh đóng cửa biên giới quốc gia

Australia quyết định gia hạn lệnh đóng cửa biên giới quốc gia

Biên giới quốc gia của Australia sẽ tiếp tục bị đóng cửa ít nhất thêm 3 tháng nữa, trong bối cảnh đại dịch...
Australia gia hạn đóng cửa biên giới quốc tế đến tháng 6

Australia gia hạn đóng cửa biên giới quốc tế đến tháng 6