Nâng cao chất lượng hoạt động du lịch sinh thái tại Vườn Quốc gia U Minh Thượng

Nâng cao chất lượng hoạt động du lịch sinh thái tại Vườn Quốc gia U Minh Thượng

Vườn Quốc gia U Minh Thượng đang tập trung nâng cao chất lượng và đa dạng hóa các hoạt động du lịch.