Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ yêu cầu đẩy nhanh tiến độ cải tạo, sửa chữa các công trình thi đấu phục vụ SEA Games 31

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ yêu cầu đẩy nhanh tiến độ cải tạo, sửa chữa các công trình thi đấu phục vụ SEA Games 31

Chiều 2/3, ông Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành...
Hà Nội cải tạo, nâng cấp 10 công trình phụ trợ phục vụ SEA Games 31

Hà Nội cải tạo, nâng cấp 10 công trình phụ trợ phục vụ SEA Games 31

Bí thư Thành ủy Hà Nội kiểm tra, khảo sát các công trình phục vụ SEA Games 31

Bí thư Thành ủy Hà Nội kiểm tra, khảo sát các công trình phục vụ SEA Games 31

Hà Nội chi gần 600 tỷ đồng sửa chữa, nâng cấp công trình thi đấu phục vụ SEA Games

Hà Nội chi gần 600 tỷ đồng sửa chữa, nâng cấp công trình thi đấu phục vụ SEA Games

Hà Nội hoàn thành các công trình phục vụ SEA Games 31 trước ngày 30-9

Hà Nội hoàn thành các công trình phục vụ SEA Games 31 trước ngày 30-9

Đẩy nhanh tiến độ các công trình tại Hà Nội phục vụ Seagames 31

Đẩy nhanh tiến độ các công trình tại Hà Nội phục vụ Seagames 31

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ trực tiếp kiểm tra các công trình phục vụ SEA Games 31

Đẩy nhanh tiến độ cải tạo, sửa chữa các công trình thi đấu phục vụ SEA Games 31

Đẩy nhanh tiến độ cải tạo, sửa chữa các công trình thi đấu phục vụ SEA Games 31

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ: Nghiên cứu điều chỉnh các chế độ chăm sóc vận động viên

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ: Nghiên cứu điều chỉnh các chế độ chăm sóc vận động viên

Phải chuẩn bị cho SEA Games bằng trách nhiệm cao nhất vì danh dự quốc gia

Phải chuẩn bị cho SEA Games bằng trách nhiệm cao nhất vì danh dự quốc gia

Bí thư Vương Đình Huệ: Đẩy nhanh tiến độ cải tạo, sửa chữa các công trình thi đấu phục vụ SEA Games 31 trên địa bàn TP Hà Nội

Bí thư Vương Đình Huệ: Đẩy nhanh tiến độ cải tạo, sửa chữa các công trình thi đấu phục vụ SEA Games 31 trên địa bàn TP Hà Nội

Hà Nội phấn đấu hoàn thiện sớm các hạng mục phục vụ SEA Games 31

Hà Nội phấn đấu hoàn thiện sớm các hạng mục phục vụ SEA Games 31

Bí thư Hà Nội kiểm tra công trình phục vụ SEA Games 31

Bí thư Hà Nội kiểm tra công trình phục vụ SEA Games 31

Bí thư Hà Nội Vương Đình Huệ kiểm tra công trình phục vụ SEA Games 31

Bí thư Hà Nội Vương Đình Huệ kiểm tra công trình phục vụ SEA Games 31