Ông Trần Cẩm Tú, ông Nguyễn Trọng Nghĩa được giới thiệu ứng cử ĐBQH

Ông Trần Cẩm Tú, ông Nguyễn Trọng Nghĩa được giới thiệu ứng cử ĐBQH

Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tổ chức hội nghị giới thiệu đại biểu ứng cử ĐBQH...
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra TƯ được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra TƯ được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Giới thiệu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra TƯ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Giới thiệu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra TƯ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Ban Tuyên giáo Trung ương giới thiệu nhân sự ứng cử ĐBQH khóa XV

Ban Tuyên giáo Trung ương giới thiệu nhân sự ứng cử ĐBQH khóa XV

UBKT Trung ương giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội

UBKT Trung ương giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội

Nhiều lãnh đạo ban, ngành trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Nhiều lãnh đạo ban, ngành trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Ban Tuyên giáo Trung ương giới thiệu hai người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Thứ trưởng Lê Minh Hoan được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV

Thứ trưởng Lê Minh Hoan được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV

Ban Tuyên giáo Trung ương: Giới thiệu đại biểu ứng cử đại biểu quốc hội khóa XV

Ban Tuyên giáo Trung ương: Giới thiệu đại biểu ứng cử đại biểu quốc hội khóa XV

Thông báo về việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021-2026

Thông báo về việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021-2026

Bộ Ngoại giao giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Bộ Ngoại giao giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Bộ Nội vụ giới thiệu Thứ trưởng Phạm Thị Thanh Trà ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Bộ Nội vụ giới thiệu Thứ trưởng Phạm Thị Thanh Trà ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

MTTQ, Tổng cục Chính trị giới thiệu người ứng cử ĐBQH

MTTQ, Tổng cục Chính trị giới thiệu người ứng cử ĐBQH

Đảng đoàn Quốc hội giới thiệu 86 người ứng cử đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương

Đảng đoàn Quốc hội giới thiệu 86 người ứng cử đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương

86 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội chuyên trách

86 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội chuyên trách

MTTQ Việt Nam giới thiệu 4 người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV

MTTQ Việt Nam giới thiệu 4 người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV

Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam giới thiệu 4 người ứng cử đại biểu Quốc hội

Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam giới thiệu 4 người ứng cử đại biểu Quốc hội

Bộ Nội vụ giới thiệu Thứ trưởng Phạm Thị Thanh Trà ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Bộ Nội vụ giới thiệu Thứ trưởng Phạm Thị Thanh Trà ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

UBTƯ MTTQ Việt Nam giới thiệu 4 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

MTTQ Việt Nam thay đổi người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

MTTQ Việt Nam thay đổi người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Văn phòng Quốc hội: Giới thiệu 86 người ứng cử đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XV

Văn phòng Quốc hội: Giới thiệu 86 người ứng cử đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XV

Dân chủ trong lựa chọn, giới thiệu người ứng cử

Dân chủ trong lựa chọn, giới thiệu người ứng cử

Đại tướng Lương Cường được giới thiệu ứng cử Quốc hội khóa XV

Đại tướng Lương Cường được giới thiệu ứng cử Quốc hội khóa XV

Bộ đội Biên phòng giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Bộ đội Biên phòng giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Bộ Tư pháp giới thiệu người ứng cử ĐBQH chuyên trách khóa XV

Bộ Tư pháp giới thiệu người ứng cử ĐBQH chuyên trách khóa XV

Quân khu 9 lấy ý kiến nhận xét của cử tri nơi công tác với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Quân khu 9 lấy ý kiến nhận xét của cử tri nơi công tác với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Quân khu 4 giới thiệu nhân sự ra ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Quân khu 4 giới thiệu nhân sự ra ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Hội nghị lấy ý kiến nhận xét của cử tri nơi công tác với người tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Hội nghị lấy ý kiến nhận xét của cử tri nơi công tác với người tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Các cơ quan, đơn vị, địa phương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Bộ Công an giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội

Bộ Công an giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội