Trung Quốc có thể thiệt hại hơn 400 tỷ USD vì Covid-19

Trung Quốc có thể thiệt hại hơn 400 tỷ USD vì Covid-19

'Các cú sốc giá quốc tế' có thể là mối đe dọa lớn nhất đối với kinh tế Trung Quốc. Ngành công nghiệp và chế...
Chuyên gia dự báo thiệt hại vì Covid-19 trong năm 2021 của Trung Quốc

Chuyên gia dự báo thiệt hại vì Covid-19 trong năm 2021 của Trung Quốc