Tuổi trẻ của bạn và Ðoàn: Màu xanh của những khát vọng và ước mơ

Tuổi trẻ của bạn và Ðoàn: Màu xanh của những khát vọng và ước mơ

Nhớ lại khoảnh khắc ấy, lần đầu tiên được khoác lên mình chiếc áo hằng mong ước, cũng là lần đầu tiên cảm...