Bầu bổ sung 7 Ủy viên UBND TP Cần Thơ

Bầu bổ sung 7 Ủy viên UBND TP Cần Thơ

Kỳ họp chuyên đề HĐND TP Cần Thơ ngày 5-3, các đại biểu đã bầu bổ sung 7 Ủy viên UBND TP nhiệm kỳ 2016-2021.
Cần Thơ bầu 7 ủy viên UBND thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021

Cần Thơ bầu 7 ủy viên UBND thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021

Triển khai quyết định về công tác cán bộ

Triển khai quyết định về công tác cán bộ

Cần Thơ điều động, bổ nhiệm 5 Giám đốc Sở

Cần Thơ điều động, bổ nhiệm 5 Giám đốc Sở

TP. Cần Thơ bổ nhiệm 5 Giám đốc Sở và Trưởng ban Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp

TP. Cần Thơ bổ nhiệm 5 Giám đốc Sở và Trưởng ban Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp

Cần Thơ bổ nhiệm hàng loạt lãnh đạo cấp Sở

Cần Thơ bổ nhiệm hàng loạt lãnh đạo cấp Sở

Cần Thơ bổ nhiệm 5 Giám đốc Sở

Cần Thơ bổ nhiệm 5 Giám đốc Sở

Cần Thơ bổ nhiệm 5 giám đốc sở và trưởng ban quản lý

Cần Thơ bổ nhiệm 5 giám đốc sở và trưởng ban quản lý

Cần Thơ có 5 giám đốc sở mới

Cần Thơ có 5 giám đốc sở mới

Cần Thơ điều động, bổ nhiệm hàng loạt giám đốc sở

Cần Thơ điều động, bổ nhiệm hàng loạt giám đốc sở

Cần Thơ bổ nhiệm hàng loạt giám đốc sở

Cần Thơ bổ nhiệm hàng loạt giám đốc sở

Cần Thơ: Bổ nhiệm 5 giám đốc sở

Cần Thơ: Bổ nhiệm 5 giám đốc sở

Ông Huỳnh Hoàng Mến làm Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Cần Thơ

Ông Huỳnh Hoàng Mến làm Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Cần Thơ

Cần Thơ luân chuyển, điều động nhiều cán bộ chủ chốt của thành phố

Cần Thơ luân chuyển, điều động nhiều cán bộ chủ chốt của thành phố

Cần Thơ luân chuyển hàng loạt lãnh đạo

Cần Thơ luân chuyển hàng loạt lãnh đạo

Cần Thơ điều động, luân chuyển nhiều cán bộ chủ chốt

Cần Thơ điều động, luân chuyển nhiều cán bộ chủ chốt

Thành phố Cần Thơ luân chuyển nhiều cán bộ chủ chốt

Thành phố Cần Thơ luân chuyển nhiều cán bộ chủ chốt

Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ trao quyết định về công tác cán bộ

Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ trao quyết định về công tác cán bộ

Hải Phòng, Cần Thơ, Thái Nguyên kiện toàn nhân sự, bổ nhiệm lãnh đạo mới

Hải Phòng, Cần Thơ, Thái Nguyên kiện toàn nhân sự, bổ nhiệm lãnh đạo mới

Cần Thơ: Luân chuyển, điều động hàng loạt cán bộ

Cần Thơ: Luân chuyển, điều động hàng loạt cán bộ

Cần Thơ điều động, bổ nhiệm nhân sự chủ chốt

Cần Thơ điều động, bổ nhiệm nhân sự chủ chốt

Cần Thơ: Luân chuyển điều động nhiều cán bộ chủ chốt sở ngành, quận huyện

Cần Thơ: Luân chuyển điều động nhiều cán bộ chủ chốt sở ngành, quận huyện

Cần Thơ điều động hàng loạt cán bộ chủ chốt

Cần Thơ điều động hàng loạt cán bộ chủ chốt

Cần Thơ điều động nhiều cán bộ chủ chốt

Cần Thơ điều động nhiều cán bộ chủ chốt

Cần Thơ: Điều động nhiều Giám đốc Sở, Bí thư cấp huyện

Cần Thơ: Điều động nhiều Giám đốc Sở, Bí thư cấp huyện

Cần Thơ điều động, bổ nhiệm hàng loạt cán bộ chủ chốt

Cần Thơ điều động, bổ nhiệm hàng loạt cán bộ chủ chốt