Thủy triều xuống thấp, kênh đào Venice cạn trơ đáy

Thủy triều xuống thấp, kênh đào Venice cạn trơ đáy

Thủy triều thấp bất thường khiến các kênh đào ở Venice, Ý gần như khô cạn, trơ đáy, những chiếc thuyền neo...
Thủy triều hình thành như thế nào?

Thủy triều hình thành như thế nào?