Nguyễn Phi Hùng: 44 tuổi chưa vợ, sở hữu nhà vườn 3000 m2

Nguyễn Phi Hùng: 44 tuổi chưa vợ, sở hữu nhà vườn 3000 m2

Ở tuổi 44, Nguyễn Phi Hùng cho biết không vội lập gia đình mà tập trung vào sự nghiệp và những chuyến đi du...
Nguyễn Phi Hùng xúc động khi hát lại 'Nhớ gấp ngàn lần hơn'

Nguyễn Phi Hùng xúc động khi hát lại 'Nhớ gấp ngàn lần hơn'